Haapamäen Museoveturiyhdistys ry

Tulevia tapahtumia

Tulevat tapahtumat

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry (HMVY) on erikoistunut kotimaisen rautatiekulttuurin säilyttämiseen.

Toiminta keskittyy vanhan rautatiekaluston kunnostus- ja ylläpitotoimintaan Haapamäen Museovarikolla ja museojunaliikenteeseen Suomessa.

HMVY:n toiminnan tarkoituksena on:

Museoida käytöstä poistuvaa rautatiekalustoa

Järjestää museojunaliikennettä

Kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa takaisin käyttökuntoon

Kouluttaa henkilöstöä museokaluston käyttöön ja kunnossapitoon

Kerätä, arkistoida ja museoida rautateihin liittyvää materiaalia

Tukea jäsenistönsä rautatieharrastusta monipuolisesti